הנפקת זכויות

נייר ערך זה מכונה זכותם של בעלי המניות לרכוש מניות חדשות בהנחה ממחיר השוק במועד עתידי מוגדר. לפני הנפקת זכויות, חברה רשאית להציע לבעלי המניות הקיימים מניות נוספות של החברה במחיר מוזל (מחיר ההצעה הנכון) לפרק זמן מוגדר. לבעלי המניות הקיימים יש זכות לסחור עם משתתפי שוק מעוניינים אחרים עד למועד רכישת המניה.

על מנת לפצות על כללי חליפין שאינם מחייבים את בעלי המניות לאשר הצעת זכויות

רשאית החברה להציע עד 20% ממניות החוב בהנחה. החברה מודיעה לבעלי המניות כי הנפקת זכויות מונחת על השולחן וכי הם עשויים לרכוש מספר מסוים של מניות במחיר מסוים. בעת הנפקת זכויות מנוי, החברה מעניקה לבעלי המניות את הזכות, אך לא את החובה, לרכוש מניות חדשות בהנחה מהמחיר הנוכחי.

מנוי על הזכות לרכוש ניירות ערך נוספים של חברה (ניירות ערך הוניים

כגון מניות של חברה ציבורית) או הנפקת זכויות (מכירת זכויות) היא אינה מדללת (עשויה לדלל) דרך גיוס הון. חברה מקבלת כסף מבעלי המניות כמקור הון תמורת מניות או זכויות מנוי.

הנפקת זכויות מעניקה לבעלי המניות את הזכות לרכוש מניות חדשות אך לא את החובה ביחס למספר המניות שהם כבר מחזיקים בחברה

אם בעלי המניות אינם רוצים לממש את הזכות לרכוש מניות נוספות, הם יכולים למכור את הזכויות, והזכויות ניתנות למטלטלין. עבור חברות בורסאיות, הנפקת זכויות הינה סוג של הנפקה לציבור השונה מרוב סוגי ההנפקות הציבוריות בכך שמניות מונפקות לציבור.

זכות ההנפקה שונה מהנפקת בונוס בכך שאף אחד לא צריך לשלם עבור המניות הנוספות

אלא על ידי מתן הזכות הוא יכול להיות בטוח בביצועי החברה. כמו כן, לא ניתן למשוך את הזכות אם מחיר המניה יורד מתחת למחיר המנוי, שכן זול יותר לקנות מניות בשוק הפתוח. זכויות ההנפקה כוללות זכות מנוי המאפשרת למשקיעים לרכוש מניות נוספות עד למספר המוצע במסגרת הפריבילגיה הבסיסית של המנוי, אם הן זמינות. על כל 100,000 זכויות מנוי, בעל מניות אחד זכאי לרכוש עוד 10,000 מניות חדשות במחיר מנוי של 4 אירו למניה.

קבוצת דסטין AB (עורכת)

הדירקטוריון הפעיל היום את סמכותו באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות ב -18 במאי 2021 ("דסטין" או "חברה") לאשר מכירה של יותר מ -16,159,825 מניות. ב -13 באפריל 2021 הודיעה החברה כי בעלי המניות הגדולים ביותר בחברות, אקסל ג'ונסון אקטיבולג, אקסמדיה א.ב ובעלי המניות הגדולים רוטלה BV ואינפוטהק החזקות BV, המייצגים יחדיו 36 אחוזים מסך המניות שהונפקו בחברה. התחייבו להירשם למניות היחסיות שלהם בהנפקת הזכויות על ידי הרשמה למניות חדשות המתאימות לאחזקותיהן בהתאמה בחברה על סך של 3.6 אחוזים בהנפקה הנכונה.

ניתן לקבוע את מחיר המניה התיאורטי מהנפקת הזכויות שהושלמו (מחיר זכויות לשעבר) על ידי חלוקת הסכום הכולל ששילמת עבור מניות Wobble שלך במספר המניות שבבעלותך

אם מחיר המניה ירד מתחת ל- 92p (נניח אם המשקיעים דוחים את תוכניות החברה) מחיר המנוי יהיה 12p והסכום הכולל שתקבל יהיה PS6. כאשר הודיעה וובלס על הנפקת הזכויות, היא תכננה לגייס עד 30 מיליון דולר על ידי הנפקת 10 מיליון מניות למשקיעים קיימים במחיר של 3p.

אם החברה משתמשת בהון נוסף למימון הרחבה

הדבר עלול לגרום לרווחי הון גבוהים יותר לבעלי המניות ולהפחתת מניות שטרם נגרמו כתוצאה מהנפקת זכויות. הנפקת זכויות מגדילה את עניין השוק בחברה ויכולה לגרום למשקיעים חדשים לרכוש, מה שמעלה את מחיר המניה. אם תחליט שלא לקנות מניות נוספות, תמכור את זכויותיך ומניותיך ידוללו.

הנפקת זכות

היא הצעת זכויות לבעלי מניות קיימים בחברה שנותנת להם את האפשרות לרכוש מניות נוספות. הון מניות הון עצמי הינו חשבון במאזן של חברה המורכבת ממניות הון בהנחה. מחיר החברה וניתן להשתמש בו לרכישת מניות בשוק המשני. משקיעים יכולים לקנות ולמכור ניירות ערך ממשקיעים אחרים בשוק המשני. סוגיות זכויות דומות לאופן בו חברות מגייסות כסף, המכונה הצעה פתוחה, ומשמשות אותן כאשר חברה צריכה לגייס סכום משמעותי של כסף טרי. אם חברה מחליטה לגייס כסף על ידי מכירת מזומנים, הם פונים לבעלי המניות הקיימים ומציעים להם לרכוש יותר מניות בחברה לתקופה מוגבלת, בדרך כלל למספר שבועות או חודשים.

הנפקת זכויות מהווה סיכון מכיוון שבעלי המניות הנוכחיים לא ירצו לרכוש יותר מניות בחברה אם

היא חווה צמיחה איטית. ירידת מחיר המניה עלולה לאותת לשוק כי החברה מתקשה, ולכן היא יכולה להנפיק מניות בהנחה. דילול מתרחש כאשר הנפקת זכויות מפזרת את הרווח הנקי של החברה על מספר מניות גדול.

מבחינת חברות

אין לוח זמנים רשמי לחשיפת זכויות, והשלבים השונים של התהליך שאתה רואה בחדשות הזכויות וההצעות הפתוחות מכוסים בדרך כלל על ידי אתרים פיננסיים. במציאות, הנפקת זכויות יכולה להתרחש במשך מספר שבועות ומחיר המניה כפוף למספר גורמים, כולל התפתחות עסקאות בסיסיות, נתונים מאקרו כלכליים וסנטימנט שוק.