פקודת החברות נוסח חדש

למעט פיטורי דירקטורים ומבקרים, יכולים חברות בחברות פרטיות להצביע על החלטות הדורשות את הסכמתן בהחלטה בכתב. הצהרות חובה סטטוטוריות המחליפות מספר כללים מקובלים חייבות בחברות,

קרא עוד »

קצבת ילדים

למדינות עשירות רבות אחרות, כמו בריטניה וקנדה, יש גרסאות של קצבת ילדים, בהן מתבצעות תשלומים במזומן קבועים למשפחות על סמך מספר הילדים במשק הבית. על

קרא עוד »

שווי מימוש נטו

בהערכת המלאי, NRV הוא תקרת המחיר של נכס, ואנו משתמשים בשיטת החשבונאות בשוק. המשמעות היא שאם מלאי נשמר בהנהלת החשבונות והוא גדול מהערך הנקי הניתן

קרא עוד »

שטר העברת מניות

תעודת החוב או מכתב ההקצאה המקביל עם תעודת העברת שטר החוב הנלווה יישלחו לחברה. היו"ר יודיע לדירקטוריון כי החברה קיבלה בקשה להעברת מניה אחת ותלווה

קרא עוד »

שכר אמנים מס הכנסה

אמנים, סוחרים ומשקיעים יכולים לנכות עלויות עסקיות הקשורות בייצור ומכירה של יצירות אמנות אם הם משלמים מיסים על מכירת אמנותם. חוק הפחתת מסים ומשרות הציג

קרא עוד »

תדפיס רשם החברות

בהוואי, חברות, שותפויות, חברות בערבון מוגבל וחברות באחריות מוגבלת בעלות שמות מסחריים, סימני מסחר, סימני שירות, זכויות פרסום ושמות חייבות להיות רשומות במשרד המסחר, לענייני

קרא עוד »